Rubriik: 2019

  • United Real Estate Fund MASF-i korralise üldkoosoleku otsused 22.05.2019

    22.mail 2019. aastal toimus United Real Estate Fund MASF aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolek toimus äriühingu asukohas aadressil Lelle tn 24, Tallinn, 11318. Koosolekul oli esindatud kuus aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 83,06% aktsiatega määratud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: Äriühingu 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine Aktsionärid otsustasid 100% […]

  • United Real Estate Fund MASF aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

    United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing) teatab aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisest 22. mail 2019 kell 11.00 Äriühingu asukohas Lelle 24, 11318 Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 10.45 koosoleku toimumise kohas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15. mail 2019. aastal, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. PÄEVAKORD Vastavalt Äriühingu nõukogu otsusele on korralise […]

  • United Real Estate Fund MASF müüs DPD pakidepoo

    Investeerimisfond United Real Estate Fund MASF müüs DPD pakidepoo kinnistu aadressil Taevavärava tee 1 Lehmja küla Rae vald. Fond omandas kinnistu 2016. a sügisel, tegemist on Tallinna ringtee ääres logistiliselt väga heas asukohas oleva kinnistuga, kuhu on vajadusel võimalik välja arendada täiendavaid laopindu. Kinnistu ostis OÜ UPP Taevavärava Logistics, ettevõtte kuulub investeerimisettevõtte United Partners gruppi. Tehingut nõustas Colliers […]