UNITED REAL ESTATE FUND MASF ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED   United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 17. juunil 2020. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347,... Read More