Rubriik: 2020

  • United Real Estate Fund MASF-i korralise üldkoosoleku otsused 17.06.2020

    UNITED REAL ESTATE FUND MASF ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED   United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 17. juunil 2020. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolek toimus aadressil Vabaduse pst 88, Tallinn. Aktsionäride registreerimine algas kell […]

  • United Real Estate Fund MASF aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

    AS United Asset Management Reg kood 11543347 Käesolevaga teatab United Real Estate Fund MASF Teile aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisest fondi asukohas Lelle 24 Tallinn või sobivas kohas lõunasöögi vormis vabas õhus (täpsustub hiljem) 17.06.2019. a kell 12:00, kus kinnitataks 2019. majandusaasta aruanne, kasumi jaotamise ettepanek ja fondi audiitor käesolevaks 2020. majandusaastaks. Manusesse oleme lisanud üldkoosoleku […]