United Real Estate Fund MASF-i korralise üldkoosoleku otsused 27.07.2021 United Real Estate Fund MASF, registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 27. juulil 2021. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga... Read More