United Real Estate Fund MASF-i korralise üldkoosoleku otsused 17.06.2020

UNITED REAL ESTATE FUND MASF ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED   United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 17. juunil 2020. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347,... Read More

United Real Estate Fund MASF aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS United Asset Management Reg kood 11543347 Käesolevaga teatab United Real Estate Fund MASF Teile aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisest fondi asukohas Lelle 24 Tallinn või sobivas kohas lõunasöögi vormis vabas õhus (täpsustub hiljem) 17.06.2019. a kell 12:00, kus kinnitataks 2019.... Read More

United Real Estate Fund MASF-i korralise üldkoosoleku otsused 22.05.2019

22.mail 2019. aastal toimus United Real Estate Fund MASF aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolek toimus äriühingu asukohas aadressil Lelle tn 24, Tallinn, 11318. Koosolekul oli esindatud kuus aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 83,06% aktsiatega määratud häältest. Seega oli koosolek... Read More

United Real Estate Fund MASF aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing) teatab aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisest 22. mail 2019 kell 11.00 Äriühingu asukohas Lelle 24, 11318 Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 10.45 koosoleku toimumise kohas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o... Read More

United Real Estate Fund MASF müüs DPD pakidepoo

Investeerimisfond United Real Estate Fund MASF müüs DPD pakidepoo kinnistu aadressil Taevavärava tee 1 Lehmja küla Rae vald. Fond omandas kinnistu 2016. a sügisel, tegemist on Tallinna ringtee ääres logistiliselt väga heas asukohas oleva kinnistuga, kuhu on vajadusel võimalik välja... Read More